Witamy w Systemie Elektronicznej Rekrutacji
Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w GdyniZasady elektronicznej rejestracji kandydatów w roku akademickim 2022/2023


1. Elektroniczna rejestracja kandydatów umożliwia złożenie wniosku na wszystkie rodzaje studiów realizowane w Akademii Marynarki Wojennej.
2. Kandydat może dokonać rejestracji na więcej niż jeden kierunek.
3. Proces rejestracji składa się z kilku kroków, które muszą być wykonane w sposób ciągły.
4. Nie zamykaj okna przeglądarki, dopóki proces rejestracji nie zostanie zakończony poprzez - ZATWIERDŹ DANE
5. Kandydat składający wniosek w postaci elektronicznej zobowiązany jest w późniejszym terminie do złożenia wymaganych dokumentów zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
6. Elektroniczne złożenie wniosku kandydata uważa się za wiążące po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej (jeśli jest wymagana) na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej.
7. Akademia Marynarki Wojennej nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji elektronicznej spowodowany awariami sieci komputerowej, przeciążeniem serwerów, itp. W takich sytuacjach kandydat powinien złożyć wniosek w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z zachowaniem terminu rejestracji.W przypadku nieotrzymania potwierdzenia rejestracji prosimy o kontakt:
KOMISJA REKRUTACYJNA - studia cywilne
Studium oficerskie
Studia wojskowe


Rozpocznij rejestrację

Błąd��

Uwaga

Sukces