Rejestracja kandydatów zakończyła się 28.09.2018

 

Edycja danych:


W przypadku nieotrzymania potwierdzenia rejestracji prosimy zgłosić ten fakt na adres email: amw.rekrut@amw.gdynia.pl

 

Zasady elektronicznej rejestracji kandydatów na oficerów w roku 2018

  1. Elektroniczna rejestracja kandydatów umożliwia złożenie wniosku na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego, realizowanego w Akademii Marynarki Wojennej.
  2. Kandydat może dokonać rejestracji przede wszystkim mając na uwadze zasadę zgodności ukończonego kierunku studiów (2. stopnia lub jednolitych magisterskich) z wybranym korpusem osobowym (grupą osobową) lub innego kierunku studiów oraz posiada kwalifikacje i doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej).
  3. Kandydat na oficera wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości 100,00 złotych. Należy ją wpłacać na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej w ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260 z zaznaczeniem: Studium Oficerskie 6-miesięczne -- korpus osobowy.
  4. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej należy dostarczyć najpóźniej w dniu 20 listopada 2018 r. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
  5. Akademia Marynarki Wojennej nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji elektronicznej spowodowany awariami sieci komputerowej, przeciążeniem serwerów, itp. W takich sytuacjach kandydat powinien zgłosić występujące problemy na adres email: amw.rekrut@amw.gdynia.pl.