Rejestracja kandydatów nie jest aktywna

 

Edycja danych:


W przypadku nieotrzymania potwierdzenia rejestracji prosimy zgłosić ten fakt na adres email: amw.rekrut@amw.gdynia.pl

 

Zasady elektronicznej rejestracji kandydatów w roku akademickim 2018/2019

  1. Elektroniczna rejestracja kandydatów umożliwia złożenie wniosku na studia stacjonarne i niestacjonarne realizowane w Akademii Marynarki Wojennej.
  2. Kandydat może dokonać rejestracji na więcej niż jeden Wydział (kierunek).
  3. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy kierunek oraz stopień studiów. Za tryb stacjonarny i niestacjonarny tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę. Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 złotych należy wpłacać na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej w ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260 z zaznaczeniem wydziału i kierunku studiów.
  4. Kandydat składający wniosek w postaci elektronicznej zobowiązany jest w późniejszym terminie do złożenia oryginałów dokumentów zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
  5. Elektroniczne złożenie wniosku kandydata uważa się za wiążące po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej.
  6. Akademia Marynarki Wojennej nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji elektronicznej spowodowany awariami sieci komputerowej, przeciążeniem serwerów, itp. W takich sytuacjach kandydat powinien złożyć wniosek w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z zachowaniem terminu rejestracji.